Repparfjordfeltet: Rapport over undersøkelser i 1965.

Rapporten fremlegger en oversikt over undersøkelsene i Repparfjordfeltet 1965 (geologi, geofysikk, diamantboringer, resultater, oppredningsforsøk, forbrukte midler) samt vurdering og konklusjon, forslag til undersøkelser i 1966 og analyseresultater. Bilagene er: 1. Oversiktskart M: 1:10 000. 2. IP - anomalier, geologi. Vestre felt og hovedfeltet, M: 1:2 500. 3. IP - anomalier, geologi. Østre felt, M: 1:2 500. 4. Blokkdiagram over en del av feltet, M: 1:2 500. 5. Diagram over malmverdier, gehalter og kobberpriser. 6. Fortegnelser over rapporter vedrørende undersøkelser 1965. 7. Forslag til borprogram for 1966.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
693 A
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark