Repparfjordfeltet: Rapport over undersøkelser 1967.

Rapporten har følgende innholdsfortegnelse: - Sammendrag. - Innledning. - Utførte arbeider i 1967. - Geologi - Malmforekomster. - Resultater. - Malmberegning. - Avbygging av forekomstene i Repparfjord. - Kalkyle for anlegg og drift. - Konklusjon. - Forslag til feltarbeider i 1968. - Oversikt over diamantborhull boret i 1967. - Fortegnelse over underrapporter vedrørende malmundersøkelsene i 1967. - Bilag: 1. Geologisk oversiktskart M: 1:10 000. 2. Oversiktskart over borhull og mineraliseringssoner M: 1:5 000. 3. Blokkdiagram over Ulveryggfeltet M: 1:5 000. 4. Borprofil 10160Y M: 1:1 000. 5. Forslag til plassering av anleggene M: 1:10 000.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
808
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark