Repparfjordfeltet: Rapport over undersøkelser 1966. (Ba. nr. 3817) Borhullsprofiler. (Ba. nr. 3818)

Rapporten forligger i to bind. Bind I beskriver utførte arbeider, feltets geologi og malmfordeling, og omfatter en malmberegning og vurdering, kalkyler for en avbygging av forekomstene, forslag til undersøkelser i 1967, fortegnelse over underrapporter vedrørende undersøkelsene i 1966 og fortegnelse over rapporter og publikasjoner utarbeidet etter 1955. Bindet har fem bilag med kart, blokkdiagram og grafisk malmberegning. Bind II består av 14 borhullsprofiler som viser Cu - gehaltfordeling langs hullene og fordelingen av de forskjellige sulfider.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
742
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark