Repparfjordfeltet.

Etter oppdrag fra A/S National Industri har Norges geologiske undersøkelse i årene 1964 - 1968 gjennomført undersøkelser av malmforekomstene i Repparfjord. Undersøkelsesprogrammet har omfattet geofysikk og geokjemisk prospektering, geologisk kartlegging og diamantboringer. Den geofysisk og geokjemiske pros- pekteringen samt diamantboringsprogrammet ble fullført i 1967. I sesongen 1968 har man undersøkt nærmere de geofysiske og geokjemiske anomalier som er frem- kommet utenfor selve malmfeltet samt fullført den geologiske kartleggingen av området. Et fremtidig malmletingsprogram vil naturlig falle i to deler. a) Å under- søke Ulverygg-malmens eventuelle fortsettelse videre øst, og vestover samt dens forløp mot dypet i Hovedfeltet. b) Å undersøke de påviste impregnasjonsområdene mellom Bratthammer og Stein- fjell samt å drive et videre arbeid vestover i kvartsittområdet. Likeledes kan det være aktuelt å se nærmere på forekomster i Porsafeltet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
888
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark