Reppadalen naturreservat, geologisk vurdering av trace for vasstunnel

Det planlegges bygget en tunnel nær Reppadalen naturreservat, og det var ønsket å få en vurdering av faren for endrede hydrologiske forhold i et stort myrområde. Det blir gitt en vurdering av traceen i forhold til hoved- sprekker, og et anslag for mulig påvirkning blir gitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.205
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland