Report on combined helicopterborne Magnetic, Electromagnetic and VLF survey, Huddingsdalen, Røyrvik, Nord-Trøndelag.

Rapporten omhandler et måleoppdrag med geofysiske helikoptermålinger for Grong Gruber A/S over Huddingsdalen, Røyrvik, Nord-Trøndelag. Det ble målt 1190 profilkilometer med magnetiske-, elektromagnetiske- og VLF-instrumenter, og området dekker ca. 200 km2. Oppdraget ble utført som sammarbeidsprosjekt mellom NGU og Aerodat Ltd., Canada. Målingene ble utført med Aerodat's instrumenter, og prosessering av måledata ble gjort i Canada. Resultatene foreligger som profilkurve- og konturkart i målestokk 1:10 000. Som navigasjonsgrunnlag ble fotomosaikk i målestokk 1:20 000 benyttet, sammen med elektronisk navigasjon (Motorola).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.011
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport