Rekognoserende Rb-Sr aldersbestemmelser av granittiske gneiser fra grunnfjellsvinduene Høgtuva og Sjona i Nordland.

Rapporten behandler resultatene av en Rb-Sr bergarts- og mineralundersøkelse av granittisk gneis fra de to grunnfjellsvinduene Høgtuva og Sjona. Undersøkelsen har ikke gitt presise dannelsesaldre på de undersøkte bergarter, men dataene antyder en tidlig- til mellom-Proterozoisk alder (1500-1750 Ma). Biotittaldrene antas å være relativt pålitelige, og indikerer en sein-Kaledonsk avkjølingsalder på rundt 350 Ma.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.074
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland