Reiserapport (USA): NCC, USGS, Hewlett Packard.

Reiserapport fra studiereise USA, juli 1984. Forfatteren besøkte: USGS/ Denever, NCC og Hewlett Packard. Formålet var å orientere seg om nye edb systemer/utvalg på markedet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.008
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport