Reiserapport Besøk ved Lantmateriverket, Karttyckeriet, Helsinki, Finland.

Reiserapport fra besøk ved Lantmateriverket, Karttryckeriet. Rapporten beskriver en del systemer som benyttes i automatisk kartproduksjon, ved hjelp av SCITEX og FINGIS produksjonssystemer, samt generell informasjon om Karttryckeriet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.034
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport