Reinslia talk kleberforekomst i Folldal. Boring og kvalitetsundersøkelse.

Reinslia forekomsten i Folldal har tidligere vært drevet som klebersteinsfore- komst. Talken i Reinslia forekomsten har et tykt talkinnhold, varierende mellom 80 og 95% talk. Hvitheten på råmaterialet varierer, men vanlig hvithet er 60-67%. Andre mineraler i bergarten er magnesitt, kloritt og magnetitt. Magnetittinnholdet er relativt høyt og hat stor betydning for hvitheten på nedmalte produkter. Talken kan forbedrres i kvalitet opp til hvithet 76% med ca. 95% talk ved en våtprosess i form av skakebord. Ved en tørrprosess i form av magnetittseparator kan en få produkter med hvithet 76% og talkinnhold på 80-90%. Kvalitetene på produktene har så langt ikke vist seg gode nok til å forsvare videre leting etter talk i området. Det ble boret to kjerneborhull på henholdsvis 23,8 og 40,0 m i juni-juli 1992. Borhull 2 har beste talk-skjæring med 6,4 m grålig talk. Geologisk sett er det et potensial for talkforekomster i hele den 3 km lange ultramafiske kroppen som de magnetiske målingene indikerer. Området er med unntak av den vestre delen, fullstendig overdekt, dette gjør det kostbart å gå videre med malmleting.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.007
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark