Registrering og plotting av ertsanmeldinger 1894 - 1954 Kåfjord Herred.

I 1961 ble det bestemt å iverksette regionale malmundersøkelser over kyststrøket Vest-Finnmark - Nord-Troms. Som ledd i dette program søker en å lokalisere de malmforekomster og mineraliserte soner som måtte finnes i distriktet og på denne måte få avgrenset området for mer detaljerte undersøkelser. Listen omfatter 213 anmeldinger av i alt 979 punkter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
516 D
Page number:
54
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms