Registrering av slitelagsgrus til skogsbilveier i Kongsvinger kommune.

Registrering av slitelagsgrus til skogbilveier ble gjort som en oppfølging av Grusregisteret i Kongsvinger kommune. Arbeidet er gjort innenfor rammen av Kongsvingerprosjektet. Rapporten inneholder en kort beskrivelse av alle registrerte forekomster og et kart som viser lokaliseringen av forekomsten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.050
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark