Regionale pukkundersøkelser - Hordaland fylke

I samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Vegkontoret i Hordaland utførte NGU i 1991 en undersøkelse av mulige pukkforekomster innen fylket. Målet var å finne egnede uttaksområder for pukk av god kvalitet for å dekke fylkets eget behov samt for eksport til det europeiske markedet. Totalt 28 forekomster hvorav 7 pukkverk/steinbrudd er prøvetatt og analysert (tynnslip, sprøhet, flisighet og abrasjon) for bedømmelse av de mekaniske egenskapene. Fem nye prøvetatte forekomster gir meget gode analysereultater. Tre av disse lokalitetene har også en gunstig beliggenhet mht. sjøtransport.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.237
Page number:
94
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland