Regional tolkning av geofysiske data, kartblad Arendal, M 1:250 000.

På kartblad Arendal er det gjort en tolkning av magnetiske strukturer ut fra NGUs flymålinger. To store regionale og mange mindre skjærsoner er påvist. Tolkningen viser at en har to hovedretninger i området, NØ-SV og NV-SØ. Ø-V forekommer også ofte. Ved å kartlegge magnetisk kontakter har en kunnet dele hele landdelen av kartet inn i områder med samme magnetiske signatur. Disse kontaktene er noen steder bergartsgrenser..De petrofysiske undersøkelsene viser at det er en sammenheng mellom magnetinnhold og metamorfose i gneisene i Bamblestrukturen. En har ikke en klar grense mellom høy og lav, men en bred sone med vekslende metamorfosegrad med en økende overvekt av høy mot kysten. En automatisk tolkning av et profil over to magnetiske anomalier i Skagerrak viser dyp til magnetisk basement på 1,3 og 4,5 km. Nytt gravimetrisk Bougueranomalikart viser en positiv anomali over Skagerrak graben. Dette kan skyldes dype permiske intrusjoner av intermediær eller mafisk sammensetning. En negativ magnetisk anomali i området kan representere remanent magnetisering noe som ofte er vanlig i mafiske intrusjoner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.213
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport