Regional malmleting Caskias grønnsteinsområde (Oppfølging av elektromagnetiske flyindikasjoner).

Undersøkelsene er en fortsettelse av de arbeider som ble innledet i 1964, kfr. NGU Rapport nr. 548 A og 548 C. Det ble utført slingrammålinger, geologiske undersøkelser samt makro- og mikroblokkleting. Et stort antall utvalgte lokaliteter ble undersøkt. Rapport 620 A med bilag omfatter 3 bind. Når det gjelder mikroblokkletingen se NGU Rapport nr. 620 B.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
620 A
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark