Regional malmleting Caskias grønnsteinsområde. (Oppfølging av elektromagnetiske flyindikasjoner.)

Undersøkelsene er en fortsettelse av de arbeider som ble utført i 1964 og 1965, kfr. NGU Rapport nr. 548 A og 620 A. Som i de to foregående sesonger ble det utført slingrammålinger, geologiske undersøkelser samt prøvetaking av bunnmorene med henblikk på mikroblokkleting. Rapport 697 med bilag omfatter 4 bind.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
697
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark