Regional blokkleting Grønnskiferområdet Carajavrre - Mieron.

Blokkleting er et ledd i den regionale malmleting i Finnmark. Foreliggende arbeider er en fortsettelse av den utstrakte prospektering som ble utført i Kautokeino-området i 1959 og 1960, j.fr. GM Rapport nr. 254 A og 276 A.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
314 A
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark