Refraksjonsseismiske og elektriske målinger ved Vuoskukjav'ri og Vuoddasjav'ri, Kautokeino, Finnmark.

Geofysiske målinger er utført ved Vuoskujav'ri og Vuoddasjav'ri som et ledd i kvartærgeologisk kartlegging for Finnmarksprogrammet. For hver lokalitet ble det målt ett refraksjonsseismisk profil og en vertikal elektrisk sondering (VES). Ved Vuoskujav'ri har man et sortert sandlag over fjell. Resultater fra tolkning av refraksjonsseismikk gir en mektighet på 4-10 m. VES indikerer en finere korngradering mot dypet innen sandlaget. Ved Vuoddasjav'ri har boringer vist vekslende finsand/sandlag med tynne grus- lag ned til et dyp på minst 25 m. Tolkning av refraksjonsseismikk og VES viser at løsmassene sannsynligvis er vannmettet under et dyp på 4-7 m. Refraksjonsseismikk gir et dyp til fjell i området 35-40 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.139
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark