Refraksjonsseismiske målinger ved kartlegging av olivinforekomst i Tafjord, Møre og Romsdal

Refraksjonsseismiske målinger er utført langs tre profiler ved Tafjord, Møre og Romsdal. Undersøkelsen er en oppfølging av tidligere utførte refraksjons- seismiske målinger (Mauring et al. 1997). Hensikten med målingene var å kartlegge løsmassemektighet nær olivinforekomst, samt forekomstens forløp under løsmassene. Tolkning av to av profilene (P7 og P9) indikerer lokale høyhastighetssoner i fjell i en bredde på ca. 50 m. Hastigheten er større enn 7000 m/s og kan indikere massiv olivinbergart. Dyp til fjell er i størrelsesorden 20-30 m ved profilene. De refraksjonsseismiske målingene indikerer to eller tre hastighetslag i løs- masser. Avsetningene representerer trolig tørre skredavsetninger i øvre deler. Mot dypet kan avsetningene være dominert av tørre/vannmettede skredavsetninger eller morene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.093
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport