Refraksjonsseismiske målinger ved kartlegging av dyp til fjell over påhugg for Fagernestunnelen, Narvik, Nordland

Det er utført refraksjonsseismiske målinger langs to profiler ved Fagernes i Narvik, Nordland fylke. Formålet med undersøkelsen var kartlegging av fjelldyp over et område der det planlegges skjæring gjennom løsmasser og påhugg for tunneltrase. Målingene ble utført på oppdrag fra Statens vegvesen Nordland. Målingene viser at dyp til fjell ligger i området 1-3,5 m. Langs deler av profil 1 er oppsprekking i fjell indikert ved forholdsvis lav seismisk hastighet. Dyp til fjell er på ca. 2,5 m i området der det er planlagt påhugg for tunnel.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.141
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland