Refrakjsonsseismiske målinger for grunnvannsmodellering ved Misvær, Skjerstad kommune, Nordland

I forbindelse med grunnvannsmodellering er det utført refraksjonsseismiske målinger langs fire profiler ved Misvær, Skjerstad kommune i Nordland. Samtlige profiler gir et detaljert bilde av plassering av grunnvannsspeil og fjell. Lengst i vest er dyp til fjell i størrelsesorden 20-30 m, mens det øker til 60-90 m mot øst-nordøst. Ett av profilene indikerer tilstedeværelsen av en fjellterskel. På bakgrunn av profiltolkningene og resultater fra tidliger utførte georadarmålinger er det framstilt topografiske kart over fjell- og grunnvannsnivå.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.075
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland