Refleksjonsseismiske undersøkelser i Karmsundet, Botnfjorden og Kvitsøyfjorden, Rogaland

NGU har utført regionale refleksjonsseismiske undersøkelser i Karmsundet, Botnfjorden og Kvitsøyfjorden som skal danne grunnlag for samferdselsplan- legging, spesielt med tanke på faste veiforbindelser. Resultatene er presen- tert i form av tolkede refleksjonsseismiske profiler og sedimentmektighets- kart. I Karmsundet er totalt dyp til fjell minst i delområdene I, II, III, VII og VIII. Det er i disse områdene ikke registrert større totale dyp til fjell enn 150 m. Problemer med å skille morenemasser og fjell har enkelte steder ført til usikkerhet i verdiene for totalte dyp til fjell. Dette gjelder særlig i område I og III. Mellom Vestre Bokn og Kvitsøy i Boknfjorden ligger totalt dyp til fjell på 300-350 m. Legges traseen lenger øst øker dybden til fjell. I Kvitsøyfjorden avtar totalt dyp til fjell mot sør. Totalt dyp til fjell sørvest av Fjøløy er ca. 310 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.129
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland