Refleksjonsseismiske målinger ved Oppstad på Jæren, Hå, Rogaland.

I et samarbeid mellom Oljedirektoratet og NGU er det skutt høyoppløselig refleksjonsseismikk langs Tvihaugbekken sør for Oppstad på Jæren. Hensikten var å studere løsmassestratigrafi, berggrunnsmorfologi og eventuell lagdeling i berggrunnen på begge sider av Gandsfjord-forkastningen. Det var opprinnelig planlagt et ca. 2 km langt profil, men målingene måtte avsluttes etter ca. 300 meter på grunn av ugunstige overflateforhold. Målingene har indikert løsmassemektigheter på opptil 120 m. Flere horisontale/ subhorisontale reflektorer opptrer i seismisk seksjon. Reflektor på ca. 90 m dyp utgjør muligens overflaten av en bunnmorene, noe som er i samsvar med antakelser fra tidligere utført refraksjonsseismikk i et nærliggende område. Reflektorer i berggrunnen kunne ikke påvises. Ellers er avsetningstypene lite kjent, og det bør foretas boringer i området for å få klarlagt dette.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.148
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland