Refleksjonseismiske målinger (ELMA) i områdene Hemnskjeløy- Jøstenøy og Fjellværøy - Ansnes, Sør Trøndelag

I forbindelse med Vegkontoret i Sør Trøndelags planlegging av fastlands- forbindelser, har NGU utført refleksjonseismiske målinger (ELMA) i områdene: Hemnskjeløy-Jøstenøy: Målingene gir indikasjon på grovere kvartære sedimenter og/eller nedforkastede mesozoiske bergarter i sentrale deler av Trondheimsleia Det foreslås videre forundersøkelser med kraftigere signalkilde (luftkanon eller sparker) for refleksjonseismikk samt refraksjonseismikk (luftkanon) og bunnprøvetaking. Fjellværøy-Ansnes: Målingene og bunntopografien viser at sjøbunnen består av prekambriske bergarter av samme type som i nærliggende landområder. Kvartære bassengsedimenter er akkumulert i mindre forsenkninger utenfor det planlagte traseområdet. Før eventuell tunneldrift startes, anbefales det utført dypere boringer innen begge undersøkte områder.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2083
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport