Redusert vannføring i borebrønn, Susort i Tysvær kommune.

En 32,5 m dyp borebrønn fra 1960 har forsynt 8 husstander med artesisk grunnvann. Etter driften av gasstunnel nær Kårstø forsvant overtrykket på grunnvannet, og brønnen gir for lite vann. Mulig årsakssammenheng blir diskutert, og sammenheng synes klar. Forslag til ny vannkilde blir gitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.182
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland