Reconnaissance study of regional geology and mineralization in the Bamble region, southern Norway.

Rapporten omhandler Arco Norway Minerals A/S's Bamble-prosjekt fra årene 1983-85, de enkelte bergartstypene og deres opprinnelse. Spesiell vekt er lagt på de ekshalitive bergarter og tilknyttet mineralisering, bl.a. gull. Forslag til videre prospektering finnes i eget kapittel. Som vedlegg finnes en kartsammenstilling i M 1:100 000. Den bygger på nedfotograferinger av sammenstillinger i M 1:50 000, basert hovedsaklig på publiserte data.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.131
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport