Raudberget kvartsforekomst i Snåsa kommune

Raudberget kvartsforekomst i Imsdalen i Snåsa er blitt befart. Forekomsten som ligger i den sørvendte fjellsiden til Raudberget består av melkehvit hydrotermal kvarts. Gangen strekker seg i omkring 500 m lengde øst-vestlig retning og er opptil 15 m bred. Kvartsen er lav i titan og litium, men for høy i aluminium, kalium og natrium til å kunne oppnå de mest høy-rene kvaliteter ved rensing. Omkring 250 000 tonn kvarts regnes å være tilstede.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.034
Page number:
12 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Regionale oversikter kvartsressurser
Project nr:
270400