Råstoffsundersøkelser i N-Norge. Geologisk kartlegging i Alta.

Arbeidet omfatter en geologisk undersøkelse i målestokk 1:50 000 av et område syd for Alta. Det er en regional kartlegging med særlig vekt på å avgrense om- råder som inneholder "Altaskifer". Området omfatter middelsmetamorfe berg- arter som utgjør den Kaledonske skyvedekkekomplekset kalt Kalakdekkekomplekset Komplekset består av to skyvedekker. Det underste, kalt Gargia-dekket, er delt i to: 1)Komsagruppen, meta-arkoser av antagelig eokambrisk alder. 2) Nålfjell- gruppen, sammensatt av meget forskjellige bergarter av usikker alder og opp- rinnelse. Det øvre dekket, kalt Nalganas-dekket, består vesentlig av meta- arkoser som inneholder "Altaskifer", muligens av eokambrisk alder. Meta- arkosene fra Komsagruppen ligner meget på "Altaskifer" men p.g.a. forskjell i tektonisk påvirkning og omvandlingsgrad ble den ikke til økonomisk brukbar skifer.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1035/11
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark