Rapport vedrørende marmorfelt på herr Slapgaards eiendom, Tromsdalen, og det omkringliggende grønnskiferfeltet.

Befaringen ble foretatt i juni 1967 av statsgeolog Thor L. Sverdrup og tekn. ass. Erling Sørensen. Marmorfeltet ligger i en jaspisførende grønnskifer. Mektigheten på marmoren er usikker på grunn av overdekket. Marmoren virker uren. Marmoren er hvit, forholdsvis tett og finkornet, men samtidig såvidt oppsprukket at det er høyst tvilsomt om man kan ta ut større blokker. Det anbefales ikke igang- settelse av drift for blokkproduksjon på denne marmoren. Grønnskiferfeltet øst for marmorbruddet; bergarten virker forbausende fri for stikk og sprekker og synes å ha bra holdfasthet. Bergarten er forholds- vis myk, men seig. I dette partiet av grønnsteinen er det et mindre brudd. Ut fra hva man kan se i bruddet, virker det som om en kan produsere større blokker i feltet. Det anbefales at en større del av feltet rundt bruddet avdekkes for bedre å kunne vurdere overflatens homogenitet. Videre anbefales at det fra det nåværende brudd foretas en mindre prøvedrift for å se om bergarten kan brytes i større blokker og for å få undersøkt om det er marked for en slik bergart.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
786
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport