Rapport over Oterstrand Gruber, Oterstrand i Gildeskål.

Oterstrand gruber bestOterstrand gruber består av hovedgruben (grube I) som ligger ved nordsiden av Laksådalsvannet, og Oterstandsfeltet (grube II) som ligger sørvest for vannet. Malmen opptrer i en serie av linser (piper) i pegmatitt med tildels mye kvarts. Gjennomsnittsgehalter i gruve I er 0,25 % Mo S 2. Punkt 6 og 9 fra grube II har gehalter på 0,5 og vel 1 % Mo S2. Rapporten beskriver malmens mektighet, orientering og tonnasje, driften i grubene og anlegget. Rapporten inneholder en oversikt over arbeider som bør utføres før gjenopptagelse av driften. Etter vår mening er det en sammenhengende malmsone som uten tvil vil avgi betydelig kvanta høyverdig malm for en rekke år fremover, og det er av stor betydning for grubenes fremtidsmuligheter for denne eller disse forekomster fortsatt undersøkes ved hjelp av diamantboringer. Å gi noen bestemt anvisning på hvor meget malm det kan være i feltet, er meget vanskelig, og heller ikke aktuellt før nærmere undersøkelser avgir sikre beregningsdata. Min personlige mening er at gruben, som nu er på et forsøksstadium, kommer til å bli den egentlige hovedgrube, hvis da ikke grube I ved nærmere undersøkelser skulle vise seg å fortsette både i østlig og vestlig retning utover det vi allerede har konstatert.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
3207
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland