Rapport om en orienterende undersøkelse over helvinforekomsten i Lier.

Da beryllium i de seinere år har fått en stadig større industriell betydning, er det viktig å søke å få en oversikt over våre forekomster av dette ele- ment. Vi har to beryllium-mineraler som dominerer; beryll og helvin. Beryll utvinnes fra pegmatittganger, særlig i Iveland, Setesdal og på flere steder langs sørlandskysten og i Østfold. Beryll tas vanligvis ut som biprodukt sammen med feltspat og kvarts. Helvin forekommer sporadisk på nefelinsyenittpegmatittene ved Langesunds- fjorden, og er beskrevet som et kontaktmineral langs flere av Oslofeltets granittkontakter. En slik finnes på Hørtekollen i Lier. Malmen består av hornfels og granitt med magnetitt, molybdenglans, flusspat, helvin samt litt kis. 10 % av malmen er helvin. Det antas at man finner helvin også andre steder i Lierområdet, det foreslås derfor utført videre undersøkelser komm- ende sommer. Samme som BA 6244

This publication is not available for download.

Page number:
2