Rapport fra undersøkelser vedr. brønnskade i Grefsenkollveien 32 i Oslo.

Vannstanden i en borebrønn i fjell har gradvis sunket til et nivå under pumpen som sitter fast i borhullet. En råsprengt vanntunell går rett ved borhullet i et nivå som er noen få meter høyere enn bunnen av boringen. Det er sansynlig at en har fått en gradvis oppløsning av mineraler på sprekkeflater slik at det i løpet av ca. 25 år har blitt forbindelse mellom borebrønnen og vanntunellen. Tunellen drenerer derved boringen. Sprengningsarbeider i nivå med toppen av boringen, og ca. 200 m fra denne, kan ikke ha forårsaket skadene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-78029
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Oslo