Rapport fra ISAs workshop on seabed resources, Kingston 3.-6. august 1999.

Møtet var lagt i tilknytning til den 5. sesjon i ISA og den samlet ca. 50 deltakere som var inviterete eksperter, en rekke medlemmer av LTC, sekretariatet i ISA og delegater ved ISA. Hovedformålet med møtet var at pioneer investors og internasjonale eksperter skulle gi ISA et oppdatert bilde på den teknologiske utvikling innen produksjon av havbunnsnoduler og andre ressurser.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.003
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport