Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for tettstedet Tudal i Hjartdal kommune:

Forundersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 500 l/min. Anbefalt 10" - vertikalt neddrevet rørbrønn og magasinanalyse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76301
Page number:
17
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark