Rapport etter undersøkelser vedrørene grunnvannsmuligheter for Blakstad vannverk i Froland kommune.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 2400 l/min. Det ble sondert i 13 og prøvetatt i 5 punkter. Uttaksmuligheter relativt grunnt i avsetningene langs Songe - elva v/ idrettsplassen. Avrenningen i vassdraget er uvjevn, kan være tørr elv om sommeren. Utnyttelse krever kunstig infiltrasjon, - a ) ved oppdemming ved fjellterskel nedstrøms idrettsplassen, b ) oppumping av vann fra Nidelva til feltet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76080
Page number:
42
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder