Rapport etter undersøkelser vedrørende grunvannsmuligheter for tettstedet Bostrak, Drangedal kommune.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 200 l/min. Foreslått fortsatte dypsnittundersøkelser pga. høyt jern - innhold i dette prøvepunktet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-78050
Page number:
18
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark