Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for tettstedet Vigmostad i Lindesnes kommune.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 150 l/min. Meget gode forhold for grunnvannsuttak. Prøvespissen kan tjene som produksjonsbrønn inntil videre.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-74096
Page number:
17
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder