Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for tettstedet Henneseid i Drangedal kommune.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov til maks. 400 pe. Foreslått vertikal rørbrønn v/ prøvepunkt 2.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-78148
Page number:
14
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark