Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for tettstedet Helle i Audnedal kommune, Vest - Agder fylke.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 500 l/min. Boringer i pkt. 1; 4043 64638, pkt. 2; 4043 64634 og pkt. 3; 4041 64649. Anbefalt vertikal rørbrønn ved pkt. 3.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75159
Page number:
29
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder