Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for Tettstedet Bygland i Bygland kommune.

Forundersøkelsr for fellesvannverk, antatt behov ca. 300 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75294
Page number:
34
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder