Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for tettstedet Bø i Tørdal, Drangedal kommune.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 200 l/min. Freslått gravet brønn m/ masseskifte / filterduk pga. enskornete, finkornete avsetninger og liten mektighet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75265
Page number:
35
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark