Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for tettstedene Forsand og Helle i Forsand kommune.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov Forsand ca. 250 l/min. og Helle ca. 150 l/min. Utprøvet 2 pkt. ved eksist. vannkilde (brønn i grustak) for Forsand, god kapasitet på akviferen, saltvannsfare. Pkt. i Åsendalen viste ugunstige forhold. Ekst. brønn anbef. forsterket med vann fra prøvespissen & høydebasseng. I Helle boret to punkter, ugunstig pga. stein. Anbef. nye undersøkelser, men i betraktning av lite behov foreslås gravet brønn eller horisontal rørbrønn m/ masseskifte.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-74201
Page number:
21
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland