Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for industriområdet Gullsanden i Bygland kommune.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 150 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75295
Page number:
19
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder