Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for Bakkemyra - Skaia -området i Iveland kommune.

Undersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 100 l/min. ved Bakkemyra og ca. 50 l/min. ved Skaia. Sondert og prøvetatt i dypsnitt. Grunne avsetninger, må evt. utnyttes ved gravete brønner eller liggende rørbrønner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-77029
Page number:
17
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder