Rapport etter oversiktsbefaring vedrørende grunnvannsmuligheter for planlagt boligfelt på Skåtøy, Kragerø kommune

Antatt lokalt behov ca. 2100 l/t. for boligfeltet, men hele Skåtøy trenger bedret vannforsyning. Nyttbare magasiner i løsmasser mangler, fjellboringer frarådes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-77096
Page number:
5
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark