Rapport etter oversiktsbefaring vedrørende grunnvannsmuligheter for jordbruksvanning på Kvalbein i Hå kommune.

Vannbehovet er anslått til ca. 4000 l/min. Foreslått dypsnitt- undersøkelser i dynesand.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-77208
Page number:
6
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland