Rapport etter oversiktsbefaring vedrørende anleggsskader på private grunnvannsforsyninger langs parsellen Langmyra-Bukkemyra på E6 i Gratangen kommune.

Vurdering av forurensningsfare for vannforsyninger langs E - 6.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-77112
Page number:
9
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms