Rapport etter forundersøkelser vedrørende grunnvannsmuligeter for tettstedet Sauland i Hjartdal kommune.

Forundersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 500 l/min. Anbefalt 12" vertikalt neddrevet rørbrønn og magasinanalyse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-78099
Page number:
17
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark