Rapport etter forundersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter ved fjellboringer for tettstedet Hvittingfoss i Kongsberg kommune.

Undersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 450 l/min. Tatt ut 17 prøvebrønnslokaliteter for et større prøveboringsprogram i fjell.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-77001
Page number:
15
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud