Rapport etter forundersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for jordbruksvanning på Kvalbein gård i Hå kommune.

Prøvet dypsnitt i 8 - 10 punkter, prøvetatt i to. Uttak av større grunnvannsmengder kan ikke påregnes i området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-78017
Page number:
5
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland